Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 February 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πότε ακριβώς ανοίγει το Τριώδιο;;;

(έχω μια ανοιχτή πρόσκληση και ...)

τα πολλά λόγια είναι φτώχεια – τα λίγα σαν την μπανανόφλουδα: μία να πατήσεις και έπεσες – πάντα το ζητούμενο είναι η σωστή ποσότητα και η συνέπεια λόγων και έργων – ΚΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑ