ΝΟΔΕ για τις αγρότισσες

επ' ευκαιρία της παγκόσμιας Ημέρας

τα -παγκόσμια- προβλήματά τους σε 267 λέξεις (με την υπογραφή)

Η «Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας»  γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Αυτή η νέα παγκόσμια ημέρα, που ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα 62/136 της 18ης Δεκεμβρίου 2007, αναγνωρίζει «τον κρίσιμο ρόλο και τη συμβολή των γυναικών της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων γυναικών, για την ενίσχυση της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και την εξάλειψη της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές”

Οι γυναίκες της υπαίθρου, η πλειοψηφία των οποίων εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους και τη γεωργία για την επιβίωσή τους, αποτελούν πάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι αγρότισσες αντιπροσωπεύουν περίπου το 43 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού της γεωργίας. Στις περισσότερες περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου συμμετέχουν στην παραγωγή των καλλιεργειών και τη φροντίδα των ζώων.

Οι γυναίκες της υπαίθρου σύμφωνα με το Ινστιτούτο British Columbia αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην έλλειψη πρόσβασης σε δημόσιες και κοινωνικές υποδομές,  σε θέματα κακοποίησης και μονογονεϊκά θέματα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην τεχνική κατάρτιση και στην έλλειψη ευκαιριών. Συχνά συνδυάζουν πολλαπλές μορφές απασχόλησης για να αυξηθεί το εισόδημα τους και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.  Επιπλέον, εκτελούν ζωτικές λειτουργίες στη φροντίδα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους αρρώστους.

Οι γυναίκες ενώ παράγουν το ήμισυ της παραγωγής τροφίμων στον κόσμο κατέχουν μόνο το 1% της γεωργικής γης και είναι οι πρώτες που υποφέρουν κατά τη διάρκεια των επισιτιστικών κρίσεων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, την αποψίλωση των δασών και της απερήμωσης ή τις φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές , ηφαίστεια και ανεμοστρόβιλοι.

 

Η Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων  ΝΟ.Δ.Ε. Πιερίας

Καραγιαννίδου Κυριακή