Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

9 April 2017
Πάμε Στοίχημα

Διαβεβαιώσεις Τσιρώνη για τον Όλυμπο

αλλά μόνο για τη Ζώνη Α

πέντε μέρες μετά την ομιλία Μάρδα, ο υπουργός που διεκπεραίωσε τη διαβούλευση για το ΠΔ για τον Όλυμπο, καθησυχάζει, αλλά … με κενά. Απόλτη προστασία στην Ζώνη Α, αλλά τι θα συμβεί στις Β και Γ