Το νερό στ’ αυλάκι

(μπαίνει)

ο πρώτος σχεδιασμός αντιμετώπισης των επιπτώσεων των καταστροφών της πρόσφατης κακοκαιρίας

Οι εισηγήσεις στα τρία θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης των ζημιών της πρόσφατης κακοκαιρίας.

 

Η αρχική παράγραφος είναι κοινή και μετά σε κάθε εισήγηση ακολουθεί η καταγραφή των ζημιών που έχουν εντοπιστεί ως τώρα και ο προυπολογισμός του κόστους αποκατάστασης τους.

 

Η κάθε εισήγηση αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
ΛΙΤΟΧΩΡΟ                                                         

 

Μετά τις φυσικές καταστροφές που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017 δόθηκε προφορική εντολή στην τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει σε μια πρώτη άμεση καταγραφή των βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στην Δ.Ε.Αν.Ολύμπου και να προχωρήσει στην σύνταξη σχετικής τεχνικής μελέτης. Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε την 51/2017 μελέτη συνολικού      προϋπολογισμού 237.475,00€. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην επαναφορά οδών και συνοδών έργων στην πρότερα κατάσταση έτσι ώστε οι υποδομές να καταστούν άμεσα λειτουργικές και ασφαλείς. Πιθανές επιπλέον καταστροφές στις εν λόγω υποδομές που λόγω της ανάγκης για άμεση καταγραφή ή του γεγονότος ότι δεν είχαν αποκαλυφθεί τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή  δεν καταγράφηκαν τελικά, μπορούν στα πλαίσια των δυνατοτήτων της μελέτης και έως ένα οικονομικό όριο, ιεραρχικά να αντιμετωπιστούν κατά την εκτέλεση του έργου.

 

Θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Kατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε.Αν.Ολύμπου».

 

Επιγραμματικά οι παρεμβάσεις έχουν ως εξής:

Στην  Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνα σε όλες τις ανισόπεδες διαβάσεις έχει υποστεί ζημιές το οδόστρωμα από σκυρόδεμα και το ασφαλτικό και πλησίον  του σχολειού έχει παρασυρθεί τμήμα του δρόμου με κίνδυνο εκτός των κατοίκων και των παρακείμενων σπιτιών την καταστροφή των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης.

Στην  Τοπική Κοινότητα Σκοτίνας έχει ολισθήσει τοίχος αντιστήριξης και έχει αποκολληθεί τμήμα της οδού που διέρχεται από το σημείο.

Στην  Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρύας στην παραλιακή οδό υπάρχουν τμήματα που παρασυρθήκαν από την ορμή του νερού καθώς και σε δρόμους που πηγαίνουν προς την παραλία και μετατράπηκαν σε χείμαρρους με αποτέλεσμα την διάβρωση και καταστροφή τμημάτων του οδοστρώματος καθώς και τμημάτων των κρασπεδόρειθρων και των πεζοδρομίων από την υποσκαφή λόγω του μεγάλου όγκου του νερού. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στην ανισόπεδη διάβαση άνωθεν της ΠΑΘΕ όπου η ορμή του νερού ήταν τέτοια που ανύψωσε όλο το οδόστρωμα. Βλάβες παρατηρούνται και σε ασφαλτοστρωμένα τμήματα της περιαστικής οδοποιίας, σε τεχνικά που υπέστησαν φθορές και σε τμήματα ερεισμάτων η τάφρων που χρίζουν ανάγκη άμεσης αποκατάστασης για την αποφυγή της ολοσχερής καταστροφής τους

Κάποιοι από τους δρόμους  είναι μη λειτουργικοί- απροσπέλαστοι και εν δυνάμει  επικίνδυνοι για την οδική ασφάλεια αλλά και για την ευχερή βάδιση των πεζών. Κάποιοι άλλοι φαινομενικά είναι βατοί εξαιτίας της πρόχειρης επίχωσης που έγινε με χαλίκι στα σημεία καθίζησης τις πρώτες ώρες τις καταστροφής προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, επιβάλλεται όμως η άμεση επανακατασκευή τους με τοποθέτηση βάσης και υπόβασης και οδοστρωσία προκειμένου να είναι ασφαλείς και να αποκλειστεί μια πιθανή κατάρρευσή τους στο άμεσο μέλλον.

 

 

Θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Kατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε.Λιτοχώρου».

 

Επιγραμματικά οι παρεμβάσεις έχουν ως εξής:

Στην  Πλάκα Λιτοχωρου όπου οι δρόμοι πρόσβασης προς την παραλία και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντα εκεί μετατράπηκαν σε χειμάρρους με αποτέλεσμα την διάβρωση του καταστρώματος της οδού  και την ολοσχερή καταστροφή τμημάτων του ασφαλτικού οδοστρώματος και των συνοδών σε αυτό κατασκευών (ρείθρα από σκυρόδεμα – ιρλανδικά ρείθρα κλπ )

Στο Βαρικό Λιτοχώρου όπου η στάθμη των συγκεντρωμένων υδάτων ξεπέρασε το ύψος του δρόμου με αποτέλεσμα την διόγκωση του εδάφους και την αποσάθρωση του οδοστρώματος και την καταστροφή του ασφαλτικού.

Στον Οικισμό του Λιτοχωρου όπου λόγω του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές μικρής έκτασης από υποσκαφή σε δρόμους από σκυρόδεμα και σε κρασπεδορειθρα  .

Κάποιοι από τους δρόμους  είναι μη λειτουργικοί- απροσπέλαστοι και εν δυνάμει  επικίνδυνοι για την οδική ασφάλεια αλλά και για την ευχερή βάδιση των πεζών. Κάποιοι άλλοι φαινομενικά είναι βατοί εξαιτίας της πρόχειρης επίχωσης που έγινε με χαλίκι στα σημεία καθίζησης τις πρώτες ώρες τις καταστροφής προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, επιβάλλεται όμως η άμεση επανακατασκευή τους με τοποθέτηση βάσης και υπόβασης και οδοστρωσία προκειμένου να είναι ασφαλείς και να αποκλειστεί μια πιθανή κατάρρευσή τους στο άμεσο μέλλον.

 

 

Θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Kατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε.Δίου».

 

Όπως προέκυψε από την καταγραφή τα προβλήματα επικεντρώθηκαν πρωτίστως στην Δ.Κ.Βροντούς και στην Τ.Κ.Αγίου Σπυρίδωνα και δευτερευόντως στις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες. Επιγραμματικά οι παρεμβάσεις ανά Δημοτική και Τοπική κοινότητα έχουν ως εξής:

Στην  Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνα  υπάρχουν εκτεταμένες βλάβες σε τμήματα δρόμων που μετατράπηκαν σε χειμάρρους, έχουν  παρασυρθεί τμήματα του οδοστρώματος και έχει γίνει υποσκαφή και αποκόλληση του ασφαλτικού  σε μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος ενώ υπάρχουν και σποραδικά σημεία καθίζησης σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους εντός του οικισμού. Επίσης έχει καταστραφεί το οδόστρωμα στο τμήμα της εισόδου του χωριού πάνω από το τεχνικό της αντιπλημμυρικής τάφρου. Βλάβες παρατηρούνται και σε ασφαλτοστρωμένα τμήματα της αγροτικής οδοποιίας , σε τεχνικά που υπέστησαν φθορές και σε τμήματα ερεισμάτων η τάφρων από σκυρόδεμα που χρίζουν ανάγκη άμεσης αποκατάστασης για την αποφυγή της ολοσχερούς καταστροφής τους. Αναλυτικότερη καταγραφή των σημείων παρέμβασης υπάρχει στα τεύχη της μελέτης.

Στην  Τοπική Κοινότητα Βροντούς υπάρχουν εκτεταμένες βλάβες σε τμήματα δρόμων που μετατράπηκαν σε χείμαρρους και έχουν  παρασυρθεί τμήματα του οδοστρώματος σε μεγάλο μήκος με δημιουργία τάφρων κατά μήκος των ασφαλτοστρωμένων δρόμων  και έχει γίνει υποσκαφή και αποκόλληση του ασφαλτικού  σε μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος ενώ υπάρχουν και σποραδικά σημεία καθίζησης σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους εντός του οικισμού. Επίσης έχει καταστραφεί το οδόστρωμα στο τμήμα της εισόδου του χωριού πάνω παράλληλα της αντιπλημμυρικής τάφρου. Βλάβες παρατηρούνται και σε ασφαλτοστρωμένα τμήματα της περιαστικής οδοποιίας , σε τμήματα ερεισμάτων η τάφρων από σκυρόδεμα που χρίζουν ανάγκη άμεσης αποκατάστασης για την αποφυγή της ολοσχερής καταστροφής τους. Αναλυτικότερη καταγραφή των σημείων παρέμβασης υπάρχει στα τεύχη της μελέτης.

Στην  Δημοτική Κοινότητα Καρίτσας, και στις τοπικές κοινότητες Κονταριώτισας και Ν. Εφέσου προκρίνονται αποκαταστάσεις σε συγκεκριμένα λίγα σημεία όπως στα τεύχη της μελέτης αναλυτικά περιγράφεται.

Κάποιοι από τους δρόμους  είναι μη λειτουργικοί- απροσπέλαστοι και εν δυνάμει  επικίνδυνοι για την οδική ασφάλεια αλλά και για την ευχερή βάδιση των πεζών. Κάποιοι άλλοι φαινομενικά είναι βατοί εξαιτίας της πρόχειρης επίχωσης που έγινε με χαλίκι στα σημεία καθίζησης τις πρώτες ώρες τις καταστροφής προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, επιβάλλεται όμως η άμεση επανακατασκευή τους με τοποθέτηση βάσης και υπόβασης και οδοστρωσία προκειμένου να είναι ασφαλείς και να αποκλειστεί μια πιθανή κατάρρευσή τους στο άμεσο μέλλον.