Στο διευθυντή ο διοικητής

και για την Πέτρα

“… συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως το συνιδιόκτητο δάσος του ΓΝΚ, η διαχείριση των υλοτομιών και βοσκοτόπων, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών…”

 

 

 

mistri