Πέντε 8μηνίτες

για την ΔΕΥΑΔΟΛ

αιτήσεις από 28.07.2020 ως 06.08.2020

 

 

 

Πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ πέντε ατόμων

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου, που εδρεύει στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Συνημμένα Αρχεία(κλικ σε κάθε λινκ για να τα “κατεβάσετε”)

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

 

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02/12/2019

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 20/05/2020