41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στο Λιτόχωρο

41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στο Θεατράκι Λιτοχώρου στις 7 Αυγούστου    

41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στο Θεατράκι Λιτοχώρου στις 7 Αυγούστου