Στην Κονταριώτισσα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας,…

Λιτόχωρο, 21/08/2015

Αριθμ. Πρωτ. 16857

ΠΡΟΣ

Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Πληροφορίες: Δ. Καζακλάρη

Τηλέφωνο: 2352350129

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 26.08.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.

Έγκριση της αριθμ. 95/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2015. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).

2.

Παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και οριοθέτησης δημοτικών οδών και κ.χ. στη Δ.Ε. Δίου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

3.

Λήψη απόφασης για 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου « Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

4.

Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης ως προς την διάρκεια υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

5.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

6.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

7.

Απευθείας ανάθεση της εργασίας «εργασίες συντήρησης – βελτίωσης υποδομών παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Πλαταμώνα» στην Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (άρθρο 268 Ν. 3463/2006). (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

8.

Έγκριση 1ου Α.Π. Ε του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» της Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

9.

Λήψη απόφασης για έγκριση παράταση προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση πολεοδόμηση & πράξη εφαρμογής περιοχών επεκτάσεων οικισμού Δ.Δ. Πλαταμώνα Δήμου Ανατολικού Ολύμπου». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

10.

Λήψη απόφασης για τη διενέργεια προμήθειας «προμήθεια φωτοαντιγράφων» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ) λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

11.

Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

12.

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 98,81 € στον Χαρωνιτάκη Γεώργιο του Κανάκη ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

13.

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

14.

Έγκριση απολογιστικών πινάκων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

15.

Λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση εισόδου στην κεντρική πλατεία του Ν. Παντελεήμονα και άλλες ρυθμίσεις. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

16.

Λήψη απόφασης σχετικά με μονοδρομήσεις στον οικισμό Λιτοχώρου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

17.

Λήψη απόφασης σχετικά με μονοδρόμηση του κεντρικού παραλιακού δρόμου στην Τ.Κ. Ν. Παντελεήμονα κατά τους θερινούς μήνες. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

18.

Λήψη απόφασης σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου στη Δ.Κ. Πλαταμώνα και άλλες ρυθμίσεις. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

19.

Λήψη απόφασης σχετικά με θέσπιση γενικών θέσεων στάθμευσης σε παραλίες του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

20.

Λήψη απόφασης σχετικά με πεζοδρόμηση δρόμου στην Τ.Κ. Βροντούς κατά τους θερινούς μήνες. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

21.

Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mayors Adapt που αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο Δήμο Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).

22.

Γνωμοδότηση για τη διάνοιξη εξόδου επι της εθνικής οδού στο ύψος του οικισμού Σκοτίνας, στο ρεύμα με κατεύθυνση τη Λάρισα (αποκλειστικά) για την εξυπηρέτηση των διερχομένων με προορισμό την παραλία Σκοτίνας. (Εισήγηση Δημόπυλος Κων/νος, Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γαλάνης Αστέριος

 

Κοινοποιείται

1.- κ. Δημόπουλο Κωνσταντίνο

Δήμαρχο Δήμου Δίου – Ολύμπου.

2.- Χατζή Αθηνά, Νομική Σύμβουλο.

3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.