Δημόσιο Ι.Ε.Κ. η ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του ΓΝ Κατερίνης

Η ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Κατερίνης μετατράπηκε σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.12972 απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1038/τ.Β’/03-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23513 50300
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: 6
ο χλμ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΡΩΝΑ
ΝΕΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Τ
.Κ.: 60100
FAX
: 23513 50115
E
-MAIL: hoskat@otenet.gr                                                                     ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2608-2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Κατερίνης μετατράπηκε σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.12972 απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1038/τ.Β’/03-06-2015, και αφορά στην ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, τα οποία αποτελούν παραρτήματα των αντίστοιχων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ. όπου εδρεύουν και τα οποία τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει η ειδικότητα:

  • Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κατερίνης εγγράφονται στο Α’ έτος απόφοιτοι Λυκείου & στο Β’ έτος απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. και των ΤΕΕ Α’ Κύκλου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 15-09-2015 στη Διεύθυνση της Σχολής, οδός

Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας.

Πληροφορίες θα δίνονται από 01-09-2015 ώρες 08:00-14:00 στο τηλέφωνο: 2351074710.

Ο Διοικητής

Αστέριος Φαρμάκης