Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου

στις 30.10.2015

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 30.10.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ,

e8no

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Λιτόχωρο, 23/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 22139
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15,                                                                                      ΠΡΟΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ                                                                                   Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                                  Πληροφορίες: Δ. Μπατζικώστας                                                     (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
Τηλέφωνο: 2352350150

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 30.10.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών άρδευσης για το έτος 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
2. Τροποποίηση της αριθμ. 232/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
3. Τροποποίηση της αριθμ. 239/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
4. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
5. Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δίου – Πλατανακίων, Αγίου Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου Δήμου Δίου – Ολύμπου Ν. Πιερίας». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
6. Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Κονταριώτισσας της πράξης ‘’Εξοικονόμηση Ενέργειας Δίου’’ ». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
7. Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντούς και στη Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού δικτύου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες για την τοποθέτηση lift στο Λύκειο Λιτοχώρου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
11. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού από έτοιμο σκυρόδεμα στον οικισμό Παλαιού Παντελεήμονα έναντι σχολείου περιβάλλοντος». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κρασπέδου – πεζοδρομίου παραλίας Παντελεήμονα έναντι σιδηροδρομικής γραμμής». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
13. Παραλαβή της μελέτης «Πυρασφάλεια Νηπιαγωγείου Νέας Εφέσου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
14. Παραλαβή της μελέτης «Πυρασφάλεια του Παιδικού Σταθμού Λιτοχώρου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γεώτρησης στην Τ.Κ. Δίου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αγ. Δημητρίου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση 1ου Α.Π. Ε του έργου «Επέκταση – αποκατάσταση βλαβών αρδευτικών δικτύων στη Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση 1ου Α.Π. Ε του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη διανομή 1968-70 Δ.Δ.Ε. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
19. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Δ. Πλαταμώνα στα Ο.Τ. 23Β και 24, με τον αποχαρακτηρισμό ρυμοτομούμενου ακινήτου σε εκτέλεση της υπ’ αρθμ. 3665/2009 απόφασης του ΙΒ΄ τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
20. Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος μετά από αίτηση του Κιούση Παναγιώτη του Μιχαήλ. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
21. Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος μετά από αίτηση του Βάρκα Οδυσσέα. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
22. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.080,00 τ.μ. στη θέση Ντριμίτσα Βροντούς για την κατασκευή εγκαταστάσεων τοποθέτησης αγροεφοδίων. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 199.500 τ.μ. στη θέση ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
24. Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους μισθωμάτων του Σαμαρά Χρήστου του Κων/νου, πρώην μισθωτή του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη θέση Δροιμπίνα Πλαταμώνα. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
25. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 31,87 € στον Λαφατζή Γεώργιο του Δημητρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
26. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 58,76 € στον Σκάγια Γεώργιο του Αθανασίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
27. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 97,36 € στην Τσιαπάρα Δήμητρα του Νικολάου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
28. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φωτοαντιγράφων σύμφωνα με την αριθμ. 176/2015 απόφαση του Δ.Σ. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης της δημοτικής γεώτρησης «Αγίας Μαρίνας» στο Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως. (Εισήγηση Λάππας Νικόλοας, Αντιδήμαρχος).
30. Λήψη απόφασης για προσωρινή φιλοξενία απόρου σε οικίσκο στο Χωριό των Ψαράδων. (Εισήγηση Βακουφτσή Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος).
31. Έγκριση της μελέτης «Εργασίες αποκομιδής σκουπιδιών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου» Δήμου Δίου – Ολύμπου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας. (Εισήγηση Γουλάρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση της μελέτης «Εργασίες αποκομιδής σκουπιδιών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου» Δήμου Δίου – Ολύμπου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας. (Εισήγηση Γουλάρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
33. Έγκριση ή μη υπογραφής σύμβασης για την έναρξη της ανακύκλωσης στο Δήμο Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
34. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για την περάτωση των χρηματοδοτούμενων έργων (Αλέξανδρος Μπαλτατζής, leader). (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
35. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου Δίου – Ολύμπου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Έγκριση του προγράμματος αποκατάστασης της οικονομικής λειτουργίας. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
36. Έγκριση τουριστικού προγράμματος Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2016 και υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
37. Ειδοποίηση επαγγελματιών Δήμου Δίου – Ολύμπου με χρήση κ.χ για απομάκρυνση ή τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών μέχρι 30-4-2016. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                        Γαλάνης Αστέριος

Κοινοποιείται
1.- κ. Δημόπουλο Κωνσταντίνο
Δήμαρχο Δήμου Δίου – Ολύμπου.
2.- Χατζή Αθηνά, Νομική Σύμβουλο.
3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.