Έπρεπε

και έπρεψε

‘Επρεπε (να καθαριστεί το δίκτυο απορροής) και έπρεψε (ο τόπος).

και στη συνέχεια του ρεπορτάζ….. ΚΑΖΑΝΙΑ.

 

 

Όχι Ολύμπου… καζάνια καζαναριών.

 

Το αγαπημένο θέμα της Πιερίας, μετά τα σκυλιά τέζα-παρδάλι, την Ανάπτυξις και την Riviera, wherever i find her…