Μπηχτές

προς τη διοίκηση

“Μπηχτές” απο την αντιπολίτευση προς τη διοίκηση, σε επίσημη συνεδρίαση, που αφορούν απο απλό καθημερινό θέμα, ως αλλαζονική συμπεριφορά. Έγιναν στις 30.10.2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου, 30.10.2015.

 

Μεταξύ άλλων καταγράφηκαν επισήμως δύο «μπηχτές».

Η πρώτη ξεκίνησε ως «μπηχτή» και κατέληξε σε πλήρη καταγγελία.

Η δεύτερη ξεκίνησε ως «μπηχτή» και παρέμεινε «μπηχτή», αν και διανθίστηκε με ουκ ολίγα σοβαρά στοιχεία και παραπομπή σε αρχαία ρητά περί διακυβέρνησης.

Η πρώτη της κας Μόχλα-Φαρμάκη, η δεύτερη του κου Δημητριάδη.