ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

της Δημοτικής Κοινότητας Λιτοχώρου

Ο Πρόεδρος και η Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου με την αριθμ. 52/2015, αποφάσισαν μεταξύ άλλων ομόφωνα τα εξής:

 

 

 

Ο Πρόεδρος και η Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου με την αριθμ. 52/2015, αποφάσισαν μεταξύ άλλων ομόφωνα τα εξής:

 

1. Κάθε οικία και επιχείρηση να έχει στην κατοχή της, δικό της κάδο απορριμμάτων.
2. Η ευθύνη για τον καθαρισμό και την προστασία του κάδου θα είναι του ιδιοκτήτη.
3. Δε θα γίνεται αποκομιδή σε σακούλες εκτός του κάδου.
4. Και τέλος η προμήθεια του κάδου να έχει γίνει το αργότερο μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη.

 

Οι στόχοι μας είναι να αποφεύγεται η εστία μόλυνσης η οποία είναι επικίνδυνη για την υγεία όλων μας, και να διατηρείται η κοινότητά μας καθαρή λόγω του τουρισμού που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

 

Ευελπιστούμε ότι θα κατανοήσετε και θα στηρίξετε τις αποφάσεις μας για το καλό του τόπου μας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ