Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24.11.2015

με 11 θέματα

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 24.11.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 24.11.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της απόφασης έγκρισης υπογραφής σύμβασης αναδόχου – Δήμου για το έργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση στη Δ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Δίου — Ολύμπου»
2. Αποδοχή της απόφασης έγκρισης υπογραφής σύμβασης αναδόχου – Δήμου για το έργο με τίτλο «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Λεπτοκαρυάς»
3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Α&Β κεφαλαίου πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Γα Λιτοχώρου» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επέκταση δικτύων όμβριων Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Εργασίες αντικατάστασης των πλακιδίων αμιάντου συντήρησης αποχωρητηρίων σωμάτων καλοριφέρ και διάφορες άλλες μικροεργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Σκοτίνας. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
6. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων δημοτικών οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου»» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
7. Λήψη απόφασης περί έναρξης διαδικασίας έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων Ν. Εφέσου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτου δρόμου στον παραδοσιακό οικισμό Π. Παντελεήμονα». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
10. Λήψη απόφασης για αλλαγή η μη της χρήσης δημοτικού ακινήτου από κατοικία σε επαγγελματική στέγη. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
11. Επανασυζήτηση του 23ου θέματος της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 30-10-2015 με θέμα την Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 199.500 τ.μ. στη θέση ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας (Μετά από αίτημα 11 Δημοτικών Συμβούλων).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γαλάνης Αστέριος