Πληρωμή δικαιούχων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»

ενστάσεις έως και τις 2-12-2015

Στον πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας έχει αναρτηθεί η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» για το έτος 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Κατερίνη, 26-11-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κώδικας: 60100
Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο: 2351351256
FAX: 2351351111
EMAIL: s.theodoridou@pieria.pkm.gov.gr

 

 

Ανάρτηση κατάστασης πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013 για το έτος 2012

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας γίνεται γνωστό ότι στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη) έχει αναρτηθεί η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» για το έτος 2012.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έως και τις 2-12-2015. Πληροφορίες: Σοφία Θεοδωρίδου Γεωπόνος της Δ/νσης, τηλ. 2351351256.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης