(και πάλι) Δεν ενημερωθήκαμε

και μπερδευτήκαμε περισσότερο

Όταν “η ασφαλτόστρωση είναι λιγότερα εκατοστά απ’ ότι θα ‘πρεπε”… η ευχαρίστηση είναι η ίδια (για τον Δήμο μας);

Η περί δικτύων και αποκαταστάσεων συζήτηση συνεχίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου της 15ης.12.2015. Και πάλι πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις απαντήθηκαν με πολύ αόριστες απόψεις. Και –δυστυχώς- πολλά δεν αναφέρθηκαν καν, όχι από τον ερωτώντα, αλλά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

 

 

Αυτή τη φορά, ο Νίκος Λαπάτσης της «Αλήθειας» έγινε δέκτης καταγγελιών, έσπευσε επί τόπου και διαπίστωσε και άλλα προβλήματα, πέρα απ’ αυτά που του καταγγέλθηκαν, ιδίοις όμμασι. Κάποιες παραλείψεις-κακοτεχνίες-αποκλίσεις από τα όσα μελέτες και συμφωνίες ορίζουν για το πχ πάχος της ασφαλτόστρωσης, μέγεθος σημαντικό στο θέμα της αποκατάστασης ορυγμάτων, σε σχέση με άλλα θέματα στα οποία το μέγεθος δεν παίζει κανέναν ρόλο.

Ρωτώντας για το θέμα που διαπίστωσε επί τόπου και για αυτό που του καταγγέλθηκε, ρωτά και για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Του απαντά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Αθανάσιος Καλαϊτζής και πέρα από τα «ίσως», «νομίζω» και «μάλλον» και ενώ και ο χρόνος υπήρξε και η ευκαιρία, ο κος Καλαϊτζής δεν ανέφερε πουθενά στην απάντησή του αν έγιναν τα δέοντα και τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Καταγράφηκε το περιστατικό, έχουν καταγραφεί κι άλλα στο πρόσφατο ή το απώτερο παρελθόν, αν υπήρξαν επιπτώσεις και σε ποιον. Στις επιπτώσεις συμπεριλαμβάνεται και η πληρωμή;