Απολογισμός και νέες επιτροπές

στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15-2-16 ,στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας , η τακτική ετήσια απολογιστική συνέλευση των εταίρων του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου.

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15-2-16 ,στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας , η τακτική ετήσια απολογιστική συνέλευση των εταίρων του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχρήστος παρουσίασε τον απολογισμό του 2015 του Φεστιβάλ Ολύμπου , τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν για το θεσμό της τιμώμενης χώρας , που αποτελεί πλέον , όπως σημείωσε , το σταθερό συγκριτικό πλεονέκτημα του Φεστιβάλ και ανοίγει δρόμους για την περαιτέρω καλλιτεχνική και οικονομική και οικονομική ανάπτυξη της Πιερίας.
Για το 2016 τιμώμενη χώρα θα είναι η Ρουμανία.
Επισήμανε την εξαιρετικής σημασίας υποστήριξη των φορέων της Πιερίας , Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης, Δήμος Δίου-Ολύμπου, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού , Επιμελητήριο Πιερίας ,που πραγματικά έδωσαν την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Ολύμπου σε εποχή της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας .
Ευχαρίστησε επίσης τους ιδιώτες χορηγούς που παρά την οικονομική κατάσταση έδωσαν την δυνατότητα στο Φεστιβάλ Ολύμπου να συνεχίσει την διαδρομή ως κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού της Βόρειας Ελλάδας με την πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία.
Ύστερα από πρόταση των Χαράλαμπου Ζαπουνίδη και Περικλή Χατζηγιάννη η συνέλευση τήρησε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του οραματιστή και ιδρυτή του Φεστιβάλ Ολύμπου αείμνηστου Κλέαρχου Γώττα.
Τοποθετήσεις για τον απολογισμό και προτάσεις και τον προγραμματισμό δράσης έκαναν οι Ιάκωβος Τασχουνίδης επίτιμος πρόεδρος του ΟΡ.ΦΕ.Ο, Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, Ζαφείρω Κουσιοπούλου, Περικλής Χατζηγιάννης , Νίκος Πασχαλούδης , Μαρίκα Φωτοπούλου, Άννα Αθανασάκη, Νίκος Γραίκος, Κώστας Μυστακίδης.
Τον οικονομικό απολογισμό που εγκρίθηκε ομόφωνα παρουσίασε ο ταμίας της διοίκησης του Οργανισμούς Γιώργος Σαμαλής.
Τέλος η συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή των νέων εταίρων μελών.

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27.2.2016

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ
Για την εύρυθμη λειτουργία του φετινού 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου, το διοικητικό συμβουλίου του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου αποφάσισε ομόφωνα την ίδρυση επιτροπών υποστήριξης τόσο της προετοιμασίας, όσο και των εκδηλώσεων του κορυφαίου πολιτιστικού φορέα της Πιερίας.
Οι επιτροπές θα συγκροτηθούν με την εποπτεία και επιλογή των συντονιστών-μελών της διοίκησης του ΟΡ.ΦΕ.Ο. και θα αποτελούνται από μέλη και φίλους του Οργανισμού. Η επιλογή θα υλοποιηθεί από την εθελοντική διάθεση των ενδιαφερομένων, που μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές.
Οι επιτροπές είναι
1)Καλλιτεχνική επιτροπή
Διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος
Συντονιστής Γρηγόρης Παπαχρήστος, πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ΟΡ.ΦΕ.Ο.
2)Επιτροπή Υποδομών και οργάνωσης εκδηλώσεων
Προετοιμασία των υποδομών των χώρων του 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου
Η διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Η εκπαίδευση και ο συντονισμός των εθελοντών .
Συντονίστρια Ζαφείρω Κουσιοπούλου, μέλος διοικητικού συμβουλίου
3)Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προβολής
Η αντιμετώπιση των θεμάτων συνεργασίας με την τιμώμενη χώρα
Η προετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων τιμώμενων χωρών
Η διεκπεραίωση των θεμάτων των χορηγιών
Συντονίστρια Χάιδω Παπαχατζή, μέλος διοικητικού συμβουλίου
4) Επιτροπή Νομικής Υποστήριξης
Η επεξεργασία των συμβολαίων με τα καλλιτεχνικά σχήματα και καλλιτεχνικούς οργανισμούς
Η αντιμετώπιση νομικών θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του ΟΡ.ΦΕ.Ο.
Συντονιστής Νίκος Πασχαλούδης, Δημόσιες Σχέσεις διοικητικού συμβουλίου
5)Επιτροπή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Οργάνωση Γραφείου Τύπου
Προετοιμασία και διεκπεραίωση των τελετών του 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου
Συντονιστής Περικλής Χατζηγιάννης, μέλος διοικητικού συμβουλίου.