Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

με εννιά θέματα

στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 08.06.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.

e8n

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Λιτόχωρο, 03/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 9124
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15,                                                                                                 ΠΡΟΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Πληροφορίες: Δ. Μπατζικώστας                                                      Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο: 2352350150                                                                             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 08.06.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της αριθμ. 194/2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετική με τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. με παραχώρηση κατά χρήση του ακινήτου έκτασης 1.384 στρεμμάτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και έγκριση της έκθεσης της επιτροπής του άρθρου 9. (Εισήγηση Κουγιουρούκης Κων/νος).
3. Λήψη απόφασης για τη σύγκληση συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κονταριώτισσας κατά της μήνες Ιούλιο & Αύγουστο. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
4. Εξέταση αίτησης Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε. περί έγκρισης διαδρομών τουριστικού τρένου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
5. Εξέταση αίτησης του κ. Γεωργίου Πολύζου περί έγκρισης διαδρομών τουριστικού τρένου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
6. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
8. Εκμίσθωση έκτασης στην Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς και Τ.Κ. Δίου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. από την Τράπεζα Πειραιώς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργο κατασκευής οδού ήπιας κυκλοφορίας στο Π.Σ. Σταθμό Πλαταμώνα στη Δ.Κ. Πλαταμώνα» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γαλάνης Αστέριος

Κοινοποιείται
1.- κ. Δημόπουλο Κωνσταντίνο
Δήμαρχο Δήμου Δίου – Ολύμπου.
2.- Χατζή Αθηνά, Νομική Σύμβουλο.
3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.