Δηλώσεις εφαρμογής έτους 2015

για όλες τις δράσεις του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4

έως τις 11 Αυγούστου 2016

e8n

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Κατερίνη, 18-07-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ.: ΔΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κώδικας: 60100
Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο: 2351351256
FAX: 2351351111
EMAIL: s.theodoridou@pieria.pkm.gov.gr

Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015
για όλες τις δράσεις του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013

 

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας γίνεται γνωστό ότι η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το έτος 2015 για τις παρακάτω δράσεις:

1)    Δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία»

2)    Δράση 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία»

3)    Δράση 2.3Α: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

4)    Δράση 2.3Β: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων

5)    Δράση 3.1: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2016 και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως τις 11 Αυγούστου 2016.

Σε όλες τις περιπτώσεις μέσα σε εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής, θα πρέπει αυτή να κατατεθεί σε έντυπη μορφή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης