ΔΕΝ έχουμε αντιδήμαρχο Καθαριότητας

έχουμε εντεταλμένο σύμβουλο

όχι οτι πριν που είχαμε υπήρχε καμία διαφορά

 

Το κενό είχε φανεί και στην απόφαση του δημάρχου Δίου-Ολύμπου της 20ης.9.2016, περί επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων, με την οποία –ουσιαστικά- εκπαραθυρώθηκε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Δημήτρης Γουλάρας. Ο αντιδήμαρχος εμφανιζόταν στο κείμενο μόνο σε ότι αφορούσε την καταγραφή της αποτυχίας και των …διαφωνιών του, αλλά πουθενά ο αντικαταστάτης του. Καθοριζόταν η ανάληψη αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Τουρισμού από τη Λέλα Γιάννακα και κάποιων άλλων ευθυνών μεταξύ των οποίων και της αποκομιδής και η συναρμοδιότητα για το ίδιο θέμα του εντεταλμένου συμβούλου Σταύρου Χαρέλα.

Πολλοί θεώρησαν ότι ήταν η Καθαριότητα «συγχωνεύτηκε» στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό. Άλλοι ότι μοιράστηκε το καθήκον γεωγραφικά και κάποιοι ήταν σίγουροι ότι θα υπάρξει μια ακόμη διορθωτική ανάρτηση της απόφασης, κάτι που συμβαίνει συχνά με το Δήμο μας. Έτσι κι έγινε.

Και από την πιο πρόσφατη –και ορθή- απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκύπτει ότι αντιδήμαρχος Καθαριότητας δεν υπάρχει πλέον και η Λέλα Γιάννακα έχει αρμοδιότητα διάφορα άλλα, αλλά όχι την αποκομιδή. Εκτός κι αν ισχύει το ότι ο Πολιτισμός καλύπτει και τα ως τώρα καθήκοντα Καθαριότητας (και αποκομιδής απορριμμάτων) που είναι και γνώρισμα προηγμένου κράτους.

Αν κάτι διαφορετικό δεν προκύψει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο (και φυσικά, ΑΝ συζητηθεί το θέμα), το πιθανότερο είναι ότι ΔΕΝ έχουμε πια αντιδήμαρχο Καθαριότητας, αλλά εντεταλμένο σύμβουλο Καθαριότητας και αν χρειαστεί (πολλοί αναμένουν ανασχηματισμό) το πιθανότερο είναι ότι θα αποκτήσουμε… δήμαρχο Καθαριότητας, όπως αποκτήσαμε δήμαρχο-πρόεδρο ΔΕΑΔΟ-παντοκράτορα με συμβολαιογράφο. Γιατί αν μπορούσε να βρεθεί αντιδήμαρχος Καθαριότητας, θα είχε βρεθεί… Δεν θα περίμενε το Φλεβάρη. Ταυτόχρονα, το ζητούμενο δεν ήταν -μετά την εκπαραθύρωση Γουλάρα- η λύση του προβλήματος των σκουπιδιών, αλλά η θεραπεία των ισορροπιών που θα εξασφαλίσουν μια κάποια επιβίωση.

Η πρώτη δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

telos goulara

 

και η δεύτερη δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

telos goulara