Γη στους ακτήμονες

από πρόταση της "Αλλαγής Πορείας"

Με την εφαρμογή λοιπόν της πρότασής μας ο δήμος δίνει μια καλή ευκαιρία ώθησης στην πρωτογενή παραγωγή με κοινωνικά κριτήρια , αξιοποιώντας ακαλλιέργητες και σε πολλές περιπτώσεις καταπατημένες εκτάσεις.

Αίτημα για διάθεση εκτάσεων σε αγρότες του Δήμου Δίου-Ολύμπουallporeias
   Για δεύτερη φορά  η δημοτική μας παράταξή  ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ μέσω του επικεφαλής κ. Αριστείδη Ρεμπατσιού, έθεσε το ζήτημα της διάθεσης  των καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης που κατέχει ο δήμος σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
    Η πρότασή μας που επανατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στις 15/11/2016 αφορά τη διάθεση των εκτάσεων κυρίως σε νέους αγρότες και νέες αγρότισσες, κυρίως ακτήμονες, με μηδενικό ή ελάχιστο ενοίκιο.  Από την πλευρά της η δημοτική αρχή δεν είχε καμία αντίρρηση. Με την εφαρμογή λοιπόν της πρότασής μας ο δήμος  δίνει μια καλή ευκαιρία ώθησης στην πρωτογενή παραγωγή με κοινωνικά  κριτήρια , αξιοποιώντας ακαλλιέργητες και σε πολλές περιπτώσεις καταπατημένες εκτάσεις.
   Με την παραπάνω εξέλιξη καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις παραλαμβάνοντας και τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους του Δημοτικού
Διαμερίσματος στο οποίο ανήκουν ή με τους προέδρους των τοπικών/ δημοτικών κοινοτήτων.