Αποκαταστάθηκε

και λειτουργεί 24 ώρες/24ωρο

και απαντάμε. Απαντάμε σε κάθε κλήση και σε κάθε πρόκληση.

Το τηλέφωνο της ΕτΟ αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα που ξεπεράστηκε

 

Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και πάλι 24/7
για τις καταγγελίες σας
την ενημέρωσή της
τα παράπονα και τις παρατηρήσεις σας
για ό,τι χρειαστεί

6946-286276

Όπως και το  e-mail της

Και το skype της


efhmeris.touolumpou

Ευχαριστούμε για όλα