Πληρώστε ή ρυθμίστε

ως τις 10.3.2017

αλλιώς θα κατασχέσουμε τα οφειλόμενα

Δεκαπέντε μέρες μετά την αρχική ανακοίνωση, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου υπενθύμισε και πάλι σήμερα τη δυνατότητα των οφειλετών του να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ως την 10η.3.2017, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν την αναγκαστική είσπραξη.

 Ανακοίνωση για εξόφληση οφειλών

ΗΑΚΟΣ”ΣΜ”*