Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Δύο προγράμματα, τα οποία έχουν αναγάγει την Αμερικανική Γεωργική Σχολή σε έναν από τους καλύτερους φορείς επιμόρφωσης ενηλίκων στην Ελλάδα, ξεκινούν σύντομα τα μαθήματα τους

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2017

Αρ.πρωτ. 58/25.08.2017

 

Ξεκινούν οι εγγραφές για τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

 

 

Δύο προγράμματα, τα οποία έχουν αναγάγει την Αμερικανική Γεωργική Σχολή σε έναν από τους καλύτερους φορείς επιμόρφωσης ενηλίκων στην Ελλάδα, ξεκινούν σύντομα τα μαθήματα τους. Πρόκειται για το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (σεμινάρια) που υλοποιεί η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και το μονοετές βιωματικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης με τίτλο «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές». Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ εκείνες για τις «Σύγχρονες Γεωργικής Πρακτικές», βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

 

Το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» προσφέρεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στόχος του είναι η μετάδοση νέων γνώσεων και κατάλληλων δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους στον Επιχειρηματικό τομέα, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας και την ποιότητα ζωής τους.

Φέτος, είναι ο δωδέκατος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί περίπου 4.000 άτομα σε περισσότερα από 42 αντικείμενα του αργοδιατροφικού τομέα.

Στο χειμερινό εξάμηνο προσφέρονται οι παρακάτω ειδικότητες:

Τεχνολογία και βιοασφάλεια τροφίμων

 • Ερασιτεχνική τυροκομία
 • Επαγγελματική τυροκομία
 • Γαλακτοκομία
 • Περιήγηση στους αμπελώνες & στα κρασιά της Γηραιάς Ηπείρου
 • Φτιάχνω το δικό μου κρασί
 • Φτιάχνω τη δική μου μπύρα
 • Μεσογειακό κελάρι
 • Επεξεργασία & συντήρηση τροφίμων
 • Επεξεργασία & τυποποίηση ελιάς και ελαιολάδου

Κτηνοτροφική παραγωγή & Τεχνολογία

 • Διαχείριση αγελαδοτροφικής μονάδας
 • Διαχείριση προβατοτροφικής μονάδας
 • Εκτροφή σαλιγκαριών
 • Τεχνητή σπερματέγχυση

Γεωργική Παραγωγή & Τεχνολογία

 • Φτιάχνω μόνος μου φυσικά καλλυντικά Ι
 • Φτιάχνω μόνος μου φυσικά καλλυντικά ΙΙ
 • Μελισσοκομία

Αγροτική οικονομία, διοίκηση & επιχειρηματικότητα

 • Σύγχρονες τάσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων
 • Τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, δημιουργία ετικέτας και branding
 • Αγροτικός τουρισμός & τουρισμός υπαίθρου
 • Επιχειρώ αγροτικά Ι: πώς κάνω την ιδέα μου πράξη;
 • Επιχειρώ αγροτικά ΙΙ: πώς αναπτύσσω την επιχείρησή μου;

Πολιτισμός, τέχνη & διατροφή

 • Κεραμική αρχαρίων & προχωρημένων
 • Το φαγητό στην τέχνη, η τέχνη του φαγητού

Τα μαθήματα έχουν βιωματικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, τις εγκαταστάσεις του Perrotis College και το εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής. Η διδακτέα ύλη αποτελείται από θεωρία και πρακτική άσκηση. Τα σεμινάρια υλοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, καθημερινές ημέρες και απογευματινές ώρες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 22 Σεπτέμβριου 2017 για το χειμερινό εξάμηνο και από 8 έως 31 Ιανουάριου 2018 για το εαρινό εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310492850 & 2310492829 και στο email: lll@afs.edu.gr

Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγγραφές για το πρόγραμμα «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές». Πρόκειται για μονοετές βιωματικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει ως στόχο ο σπουδαστής να κατανοήσει το πλαίσιο λειτουργίας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, με προστιθέμενη αξία στην αγορά, μέσα από δράσεις βελτιστοποίησης της παραγωγής με καινοτόμες μεθόδους, σύμφωνες με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να οργανώνει και να διαχειρίζεται μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και έχοντας υιοθετήσει στάσεις ζωής τέτοιες που να εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείων (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) και ΕΠΑΣ όλης της χώρας και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια ανταγωνιστική επαγγελματική καριέρα στον συνεχώς αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. Τα κριτήρια επιλογής των επιλαχόντων σπουδαστών βασίζονται στα ακαδημαϊκά προσόντα, στο γενικότερο προφίλ του υποψηφίου σπουδαστή, όπως επίσης και στη διαθεσιμότητα θέσεων του Τμήματος που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310492854 και 2310492810 καθώς και στο e-mail: admissions@afs.edu.gr