Ο καθένας με τους φίλους του

κι εσύ Δήμαρχε να χαίρεσαι τους δικούς σου

Ο καθένας με τους φίλους του κι εσύ Δήμαρχε να χαίρεσαι τους δικούς σου…

ήμαρχε, η ΕτΟ ζητάει -εγγράφως και με το πρωτόκολλο- έγγραφα δημόσια και δημοσιευμένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για μήνες επίσημα (και σχεδόν ένα χρόνο, ανεπίσημα) βρίσκεις δικαιολογίες (άγραφες και δια του τηλεφώνου) για να μην δώσεις ότι θα έπρεπε να έχεις ήδη δώσει και χωρίς κανένα ιδιαίτερο αίτημα… και στο κάθε blog, του κάθε Λαπάτση, τα δίνεις πριν καν τα δημοσιεύσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;;;

Έχετε κάθε ελευθερία να επιλέγετε και να πράττεται κατά πως θέλετε.

Αλλά είναι καιρός -στον τέταρτο χρόνο της δημαρχίας σας  ων- να καταλάβετε ότι κι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα να σας κρίνουν. Όχι μόνο οι δημότες Δήμου Δίου-Ολύμπου.-