“Πάσχα στον τόπο μας”

από το Επιμελητήριο

“…θα μοιράζονται πασχαλινά δώρα σε καταναλωτές, με τη προσκόμιση αποδείξεων από τοπικά καταστήματα, επιβραβεύοντας την επιλογή τους να στηρίξουν τους επαγγελματίες του τόπου τους…”

 

 

 

eppasx