“Παντού και πάντα,

με τη σφραγίδα και την υπογραφή της"

ανακοίνωση-διευκρίνιση της “Λαϊκής Συσπείρωσης Δίου-Ολύμπου”

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Λαϊκή Συσπείρωση κάνει καθαρό και ξάστερο προς όλες τις κατευθύνσεις ότι:

Οι θέσεις, οι ανακοινώσεις, οι τοποθετήσεις γραπτές ή προφορικές είναι
παντού και πάντα δημόσιες φέρνοντας τη σφραγίδα και την υπογραφή της.

 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δίου-Ολύμπου
Κατερίνα Κουρίτα