“Οφείλουμε να ανταποκριθούμε

στο λαϊκό αίσθημα"

ο Χ. Τζαμακλής και σ’ αυτή την Επιτροπή (Αναθεώρησης του Συντάγματος)

 

 

 


ΧΑΡΗΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ
Βουλευτής Πιερίας – ΣΥΡΙΖΑ

14 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Χάρης Τζαμακλής στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

Με αίσθημα τιμής και ευθύνης συμμετέχω εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Πρόκειται για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που λαμβάνει χώρα όταν το αίτημα για αλλαγές στο Σύνταγμα είναι ώριμο και αποτελεί παλλαϊκή απαίτηση. Εκ των ων ουκ άνευ αλλαγή πρόκειται να αποτελέσει η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών. Το πολιτικό σύστημα ΟΦΕΙΛΕΙ να ανταποκριθεί στο λαϊκό αίσθημα και να αποδείξει ότι οι παθογένειες δεν είναι “κοινωνικό φαινόμενο”, αλλά πολιτικές επιλογές συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, που στο παρελθόν “έκοβαν και έραβαν” κατά το δοκούν και προς εξυπηρέτηση των ανομιών τους.

 

 

29 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στηρίζω την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, που εισήχθη το 2001 και ουσιαστικώς οδηγεί στην ατιμωρησία

«Η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι επάγγελμα και όσοι την αντιλαμβάνονται ως τέτοιο, είναι αχρείαστοι» υποστήριξε ο Χάρης Τζαμακλής στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, ο Χάρης Τζαμακλής δήλωσε: «Το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό οφείλει να αυτοπροστατεύεται όχι με παρόμοιες διατάξεις, αλλά θέτοντας κανόνες ηθικότερης διακυβέρνησης, επιμελέστερης επιλογής προσώπων, δημοκρατικότερης λειτουργίας των κομμάτων…Υπό το πρίσμα αυτό, στηρίζω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Στηρίζω, δηλαδή, την κατάργηση της ασφυκτικής αποσβεστικής προθεσμίας που εισήχθη το 2001 και ουσιαστικώς οδηγεί στην ατιμωρησία, αν λάβουμε υπόψη και τους βραδείς ρυθμούς της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας»

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι ορθή και η προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ τροποποίηση του άρθρου 62 του Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία, δεδομένου ότι την περιορίζει στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, δηλαδή για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή.