“Νοσηλευτές: Μια Φωνή να Οδηγεί: Υγεία για όλους”

Παγκόσμιο Συμβούλιο Νοσηλευτών

το ΓΝΚ για την Παγκόσμια Ημέρα

 

 

 

Κατερίνη 10-5-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 ΜΑΪΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ – ΤΡΙΑΣ

 

Η 12η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή-τριας, είναι μια ημέρα εορτασμού αφιερωμένη στους χιλιάδες Νοσηλευτές-τριες ανά τον κόσμο, που ασχολούνται καθημερινά με το Σύστημα Υγείας, και στην ανεκτίμητη προσφορά τους στην κοινωνία. Αποτελεί την ελάχιστη πράξη ηθικής ανταμοιβής των Νοσηλευτών-τριών στο δύσκολο έργο που επιτελούν.

Η Φλοράνς Νάιτιγκεϊλ (τη γέννηση της οποίας το 1820 τιμά η καθιέρωση του συγκεκριμένου εορτασμού) είναι η πρώτη Νοσηλεύτρια που έθεσε τις βάσεις της επιστημονικής Νοσηλευτικής και κατέστησε το νοσηλευτικό έργο ως κοινωνικό λειτούργημα.

Φέτος, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) επέλεξε για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών την καμπάνια με το εξής θέμα:

 

« Νοσηλευτές: Μια Φωνή να Οδηγεί: Υγεία για όλους».

Για να επιτευχθεί το όραμα «Υγεία για Όλους», πρέπει να υπάρξει μια μεταστροφή στην προσέγγιση της υγείας και της ευημερίας.Ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και σεβαστά επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, ο νοσηλευτικός τομέας έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων υγείας που αντιμετωπίζονται σε όλο τον κόσμο. Οι νοσηλευτές είναι το μηχανοστάσιο του συστήματος υγείας και απαιτείται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες υγείας των ατόμων, των κοινοτήτων και του κόσμου.Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Νοσηλευτών: «Συνυφασμένα με τη νοσηλευτική είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος στη ζωή και των επιλογών, στην αξιοπρέπεια και στη θεραπεία με σεβασμό. Η νοσηλευτική φροντίδα είναι γεμάτη σεβασμό και ελεύθερη περιορισμών από κριτήρια ηλικίας, χρώματος, πίστης, πολιτισμού, αναπηρίας ή ασθένειας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, πολιτικής, φυλής ή κοινωνικής θέσης. Οι νοσηλευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα και συντονίζουν τις υπηρεσίες τους με αυτές των συναφών ομάδων. Η ανάγκη για νοσηλευτική είναι καθολική» (Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, 2012).

Αναγνωρίζουμε και επαινούμε  τον υπέροχο αγώνα που δίνει το Νοσηλευτικό Προσωπικό για να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του. Αγώνα για τον οποίον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δίνεται, πολλαπλασιάζει την ανθρωπιά και το ενδιαφέρον για τον κάθε πολίτη / ασθενή.

 

Η Διευθύντρια   Ο Διοικητής
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Κατερίνης

 

  του Γ.Ν. Κατερίνης
Βίσμπα Άννα   Μυστρίδης Ανέστης