Επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση

από τον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης

για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), διάρκειας 40 ωρών.

 

 


ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης :

 

Ε Π Ι Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-49) για εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), διάρκειας 40 ωρών.

 • Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5,00 Ευρώ την ώρα κατάρτισης.
 • Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος.
 • Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας και
 • η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Social media & εργαζόμενοι.
 2. Η/Υ
 3. Διαχείριση κρίσιμων περιστατικών στο χώρο εργασίας.
 4. Βασικές δεξιότητες πληροφορικής.
 5. Πρόσωπο και ρόλος στα πλαίσια της επαγγελματικής ομάδας.
 6. Η επικοινωνία στην εργασία, επαγγελματική συμπεριφορά και διαχείριση άγχους – θυμού & συγκρούσεων.
 7. Διαχείριση χρόνου – Διαχείριση στρες time and stress management
 8. Η βελτίωση της επικοινωνίας.
 9. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
 10. Εισαγωγή στην προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)
 11. Η τέχνη των επιτυχημένων διαπραγματεύσεων.
 12. Marketing και πωλήσεις σε περιόδους κρίσης.
 13. Τεχνικές επικοινωνίας στο χώρο εργασίας – εξειδικευμένα θέματα εξυπηρέτησης πελατών (customer service)
 14. Σύγχρονη μεθοδολογία της πώλησης σε περίοδο κρίσης.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά προμηθεύονται από τον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης και θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία Συλλόγου

Αιτήσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 :

 • Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζόμενου
 • Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου
 • Νόμιμο παραστατικό από ασφαλιστικό φορέα για τη διασταύρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΜΑ του καταρτιζόμενου
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου.
 • Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ

Πληροφορίες :

Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης : 16ης Οκτωβρίου 2,    Κατερίνη   60100
Τηλέφωνο : 2351027713,  e-mail : eskat@otenet.gr