Το Άσυλο;

ποιο Άσυλο;

 

Πολλά χρόνια  πριν, ένας εισαγγελέας της Θεσσαλονίκης έλυσε με ερμηνεία απλή το θέμα που ταλαιπωρούσε την πόλη και τις Αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον Τύπο, ένα θέμα που φαινόταν να μην έχει λύση, αποδεικνύοντας ότι ούτε θέμα, ούτε πρόβλημα υπήρξε ποτέ, τουλάχιστον με τον τρόπο που το έθεταν όλοι ως τότε.

Ο καιρός πέρασε, ο νόμος περί πανεπιστημιακού ασύλου παρέμεινε ο ίδιος, η Θεολογική Θεσσαλονίκης έπαψε να είναι το Πολυτεχνείο της συμπρωτεύουσας, στο ΑΠΘ έκτοτε έχουν γίνει πάμπολλες επεμβάσεις της Αστυνομίας, με σημαντικά αποτελέσματα (στον καθημερινό της πόλεμο κατά της παρανομίας). Στο πανεπιστήμιο της ΑΘήνας διατηρήθηκε μια εντελώς διαφορετική εικόνα και κατάσταση και η αντιπολιτευτική υπερβολή και η συστράτευση πολλών ΜΜΕ υπέρ μιας άποψης, έφεραν το αποτέλεσμα που θα δούμε τις επόμενες ημέρες… Την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Ο σχετικός Νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα άσυλο σε κανένα πανεπιστήμιο για παράνομες πράξεις. Όπως δεν νοείται παρόμοιο άσυλο πουθενά στην Επικράτεια. Ούτε ακόμη και στα μοναστήρια, όπως ένας άλλος μύθος υποστηρίζει. Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος και στο πως αυτό εξασφαλίζεται (να μην αφορά το άσυλο, παραβάσεις που δεν αφορούν την πανεπιστημιακή ζωή και κοινότητα). Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο και ολόκληρο το Νόμο.

Γυρίζουμε σελίδα, την γυρίσαμε ήδη. Τι γράφει όμως η επόμενη; Ή τι θα γράψει; Η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, περιφραστικοί όταν θίγονται, δεν τοποθετούνται στο συγκεκριμένο θέμα. Μήπως γιατί πράγματι το θέμα είναι ..ανύπαρκτο; Μήπως απλώς αστυνομικοί και πρυτάνεις δεν τολμούν να δώσουν την τυπική άδεια και κανείς δεν τους καταλογίζει ευθύνες; Είναι γνωστό ότι στα πανεπιστήμια, ο συνδικαλισμός προσωπικού και φοιτητών έχει ηγεσίες κοντινές στη ΝΔ, ενώ στην Αστυνομία, το ναζιστικό μόρφωμα που ως χθες ήταν και στη Βουλή, αναδεικνυόταν πρώτο σε ψήφους επί μακρόν.  Πως ο ίδιος Νόμος σώζει την Θεσσαλονίκη, αλλά δεν σώζει την Αθήνα;

 

Άρθρο 2
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και Πανεπιστημιακό Άσυλο.

Σημ.: όπως το άρθρο 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 του Άρθρου 3 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011)

1. Η ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών κατοχυρώνεται στα Α.Ε.Ι.

2. Δεν επιτρέπεται η επιβολή ορισμένων μόνον επιστημονικών απόψεων και ιδεών και η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας.

3. (α) Όλοι οι εργαζόμενοι στα Α.Ε.Ι. όπως και οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται συλλογικά μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα που διευκολύνονται στη λειτουργία τους από τις Πανεπιστημιακές αρχές.
(β) Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται για ετήσια θητεία από το φοιτητικό σύλλογο κάθε τμήματος, ο οποίος λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ν. 1268/1982) είτε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε μέχρι την έγκριση του καταστατικού ως ένωση προσώπων. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του τμήματος, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως διαγραφεί. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου από τους φοιτητές του τμήματος και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε σε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισμός από το Δ.Σ. των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των φοιτητών στη γενική συνέλευση του τμήματος και στο εκλεκτορικό σώμα που αναδεικνύει τον πρόεδρο τμήματος, τον κοσμήτορα και τις πρυτανικές αρχές, καθώς και στα άλλα πανεπιστημιακά όργανα διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών, ορίζονται από το Δ.Σ. του συλλόγου, ακόμη και αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 1 εδ. α` του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α` 165).

4. Για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, αναγνωρίζεται του Πανεπιστημιακό Άσυλο.

5. Το Πανεπιστημιακό Άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι., όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

6. (α) Το όργανο αυτό είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρύτανη ή το νόμιμο αναπληρωτή του και ανά ένα εκπρόσωπο του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των φοιτητών.
(β) Ο εκπρόσωπος του Δ.Ε.Π. μαζί με έναν αναπληρωτή είναι μέλη της Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των συγκλητικών μελών του Δ.Ε.Π. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών μαζί με τον αναπληρωτή του είναι μέλη της Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών συγκλητικών.
(γ) Το όργανο αυτό αποφασίζει μόνο με ομοφωνία των μελών του. Σε περίπτωση διαφωνίας συγκαλείται έκτακτα η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. την ίδια μέρα προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Η τελική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων.

7. Επέμβαση δημόσιας δύναμης χωρίς την άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι., επιτρέπεται μόνον εφ` όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής.

8. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 5 για το Πανεπιστημιακό Άσυλο τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών μετά από έγκληση του οργάνου της παρ. 6 ή της Συγκλήτου.