Οι Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβερνήσης

η ανάγνωση και η συζήτησή τους

σε συνεχή ροή η τριήμερη διαδικασία που άρχισε ήδη με την ανάγνωσή τους από τον πρωθυπουργό και ολοκληρώνεται την Δευτέρα με την παροχή Ψήφου Εμπιστοσύνης