Περί ταμπακέρας και άλλων προσφάτων

Μυλωνέρος στην ΕτΟ

απόψε

Ένα

λεπτό

και

58

δευτερόλεπτα

Μ υ λ ω ν έ ρ ο ς

 

από τα περίπου 30 λεπτά (της ώρας) που κατέγραψε σήμερα η ΕτΟ