Ο εκσυγχρονισμός

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

ζωντανά απο την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου(!!!) – από την πρώτη στιγμή της συνεδρίασης εφαρμόζονται κενοφανή εφευρήματα – δείτε το

 

 

 

Η συνεχιζόμενη συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

 

 

Η χθεσινή, πρώτη μέρα της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου (28.4.2020)