Στήριξη και στα κυλικεία

δια χειρός Μάνη

“…ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για τη λύση που έδωσε στο ζήτημα των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων, το οποίο του είχε θέσει επανειλημμένα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο…”

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Δόθηκε λύση στα σχολικά κυλικεία, ένα ζήτημα το οποίο μετ’ επιτάσεως είχα θέσει στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών

        Η Βουλευτής στην τοποθέτησή της στην Ολομέλεια της Βουλής ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για τη λύση που έδωσε στο ζήτημα των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων, το οποίο του είχε θέσει επανειλημμένα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Η τελική ρύθμιση περιλαμβάνει:

  • ένταξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στις διατάξεις για καταβολή μειωμένων μισθωμάτων
  • δυνατότητα τμηματικής καταβολής τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων
  • παράταση των μισθώσεων για ένα έτος

Επίσης με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

  • Παρατείνεται το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ώστε να μη στερηθούν χιλιάδες συμπολίτες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ούτε για μια μέρα
  • Δίνονται κίνητρα στο ιατρικό προσωπικό, στους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να εργαστούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
  • Δίνεται λύση για τα μισθώματα των ΚΑΠΗ

     Πρόκειται για ρυθμίσεις που προωθούν την αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι το κλειδί για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και δίνουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας, ιδίως ενόψει των πρωτοφανών συνθηκών της πανδημίας, κατέληξε χαρακτηριστικά η Βουλευτής.

 

 

 

 

6.10.2020
Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: 
Λύση για τα κυλικεία των σχολείων και των Κ.Α.Π.Η. που παρέμειναν κλειστά κατά την περίοδο της πανδημίας ζητά με Τροπολογία της η Βουλευτής.
Η Βουλευτής κατέθεσε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προσθήκη – τροπολογία με την οποία ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των κυλικείων των σχολείων και των Κ.Α.Π.Η. καθώς και των λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της αναστολής λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Στην τροπολογία της η Βουλευτής προτείνει τα εξής:
1. Να απαλλαχθούν οι εν λόγω επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για όσο διάστημα δε λειτουργούσαν.
2. Να παραταθούν οι συμβάσεις μίσθωσης τους για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που παρέμειναν εκτός λειτουργίας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της κάθε σύμβασης.
3. Να δοθεί η δυνατότητα κατόπιν σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, για τμηματική καταβολή σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των τυχόν οφειλόμενων μισθωμάτων τους που αφορούν το χρονικό διάστημα που παρέμειναν υποχρεωτικά εκτός λειτουργίας. Επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού θα πρέπει να έχει προηγηθεί έκπτωση 40%. Τυχόν μισθώματα που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται, θα μπορούν όμως να συμψηφιστούν με επόμενα μισθώματα αφού πρώτα υπολογιστεί και επ΄αυτών έκπτωση ίση με 40%.