Με απόντα τον δήμαρχο

έναν αντιδήμαρχο, τρεις επικεφαλής

και τρεις δημοτικούς συμβούλους – ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό/ισολογισμό του 2019

 

 

 

 

 

 

Με σημαντικότερη την απουσία του δημάρχου και άλλων επτά -7- δημοτικών συμβούλων συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια ειδική, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση με μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης την “Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020.”.

Η απουσία του δημάρχου οφείλεται σε προσωπικούς λόγους, όπως ενημέρωσε το σώμα ο πρόεδρός του και τον δήμαρχο αναπληρώνει ο αναπληρωτής του. Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά, με live streming, στην σελίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

 

 

 

Στους απόντες συμπεριλαμβάνονται οι: Κουριάτης, Δημόπουλος, Μυλωνέρος, Γρεβενίτης, Κεχαγιάς και Ντινάκης.

Η συνεδρίαση άρχισε και συνεχίζεται με την εισήγηση του ορκωτού λογιστή, όπως ορίζει ο κανονισμός, για να ακολουθήσουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, πριν την ψηφοφορία για την έγκριση ή μη.

Α ναι… απουσιάζει και ο Δημητριάδης.-