Όχι δημότες,

ΑΙΡΕΤΟΙ

που έχουν -μετεκλογικά- υποχρέωση χρηστής διοίκησης και ωφέλιμου ελέγχου και προεκλογικά σφάζονται για το καλό μας