Το “Δεν έργο”

που έγινε "πάγιο αίτημα"

και μετέτρεψε την οδοποιία σε αλιεία – τώρα που δεν εγκρίθηκε ας μας εξηγήσετε τους λόγους, κε πρόεδρε (του Δημοτικού Συμβουλίου μας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλιεία και Θάλασσα

 

 

 

συνεχίζεται…