Έχουμε και τον πρώτο ουσιαστικό

προϋπολογισμό (για το 2021)

και για την ΔΗΚΕΔΟ- επτά (7) απόντες απ’ την συνεδρίαση, μεταξύ των οποίων τρεις επικεφαλής παρατάξεων (της όποιας αντιπολίτευσης)

 

 

 

Λιγότερα από 32 λεπτά διήρκεσε η σημερινή, ειδική τηλε-συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας με αποκλειστικό θέμα την “Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου Ολύμπου, οικονομικού έτους 2021- Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΗΚΕΔΟ έτους 2021.”.

 

Η απαρτία συμπληρώθηκε με 19 παρόντες και -πέρα από τις συνηθισμένες απουσίες των Δημόπουλου, Δημητριάδη, Γρεβενίτη και Κεχαγιά- απόντες ήταν σήμερα και οι Κιάφας, Τζίκας και Δαδούλη. Στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταγράφηκαν δυο αρνητικές ψήφοι (Κουρίτα, Τσιμήτρη) και μία κατά το ήμισυ αρνητική, αυτή της Σοφίας Νούλα, που καταψήφισε τον προϋπολογισμό, αλλά όχι και το πρόγραμμα δράσης της ΔΗΚΕΔΟ. Ψήφος-έκπληξη, αυτή του Δημήτρη Μυλωνέρου που υπερψήφισε τον προϋπολογισμό.

 

Η σημερινή ειδική συνεδρίαση πρέπει να είναι αυτή με το ρεκόρ συντομότερης συζήτησης με το συγκεκριμένο θέμα, από δημιουργίας του Δήμου μας ως σήμερα. Σε αντίθεση με την προηγούμενη και στην διάρκεια της συνεδρίασης, δεν υπήρξε καμία εκτροπή και οι συμμετέχοντες έδειχναν να έχουν επαφή με την πραγματικότητα, καθ’ όλη την -σύντομη- διάρκεια της συζήτησης. Τα μόνα “γαλλικά” υπήρξαν μετά την τυπική λύση της συνεδρίασης από τον πρόεδρο του σώματος, έγιναν αντιληπτά από τους συμμετέχοντες, αφού και μετά την λήξη της συνεδρίασης, η τηλεδιάσκεψη παρέμεινε ενεργή για λίγο, αλλά δεν καταγράφεται στο βίντεο που αναρτήθηκε αμέσως μετά.