Υφιστάμενοι ευχαριστούν προϊσταμένους!!! (1&2)

ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΌ ΑΙΡΕΤΟΥΣ