ΕΠΑνΕΚ και για τους μικρούς

ζήτησε η Μάνη

με αναφορά της στους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού

 

 

 

 

 

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

 Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου:

Να διευκολυνθεί η ένταξη των μικρότερων τουριστικών επιχειρήσεων της Πιερίας στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης ζητά με Αναφορά της η Βουλευτής

 

Η κυρία Μάνη κατέθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού αναφορά, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την οποία ζητά να εξετασθεί η  δυνατότητα τροποποίησης των όρων του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο θα λάβουν οικονομική ενίσχυση οι επιχειρήσεις του τουρισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης περισσότερων τουριστικών επιχειρήσεων της Πιερίας, κυρίως δε μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού.