ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕ

τοποθέτηση μη μέλους της πρωτοβουλίας πολιτών