Κλειστό μέχρι νεωτέρας το ΝΜΛ

και πλήρως υπεύθυνο

the Litohoro Maritime Museum, from Monday 13 September 2021, will remain closed until later

 

 

 

Σύμφωνα με την τελευταία οδηγία για την λειτουργία των Μουσείων η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή σε όσους έχουν Rapid test 48 ωρών. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση τεχνολογικά να ελέγχουμε ποιοι είναι εμβολιασμένοι και ποιοι δεν είναι, για το λόγο αυτό το Μουσείο από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

According to the latest directive for the operation of the Museums, entry is allowed only to those who have been vaccinated or to those who have a 48-hour Rapid test. Unfortunately we are not able to technologically control who is vaccinated and who is not, for this reason the Museum from Monday 13 September 2021 will remain closed until later.

 

The president

TRIANTAFYLLOU JOHN