Ο 18ος αρχίζει απόψε

με τις παράλληλες εκδηλώσεις

18ος Olympus Marathon

 

 

 

 

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/286742184_10158256751566207_7444653615684217601_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=agQy5QuOuzoAX8v9dIq&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT8koBIvV4tjV66ZZb4t6UyHIaQCSr21wyxexEtriJIGJw&oe=62B8804A

 

 

 

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/288210072_3125087534486813_2551121370842490129_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=lRb4n23DUsgAX_MFNtD&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT-P9v2P1Ki3NC-C_QDTRv18ZwgAEqJfVtFpDccFREBsMQ&oe=62B84068