Η ομηρία ενός κοινόχρηστου χώρου

της Σημέλας Ελευθεριάδου

από το Facebook