Ωχχχ…

(ωχ και στο βουνό, ωχ και στη θάλασσα)

με δικά σας λόγια