12 ερωτήματα του πιερικού ΣΥΡΙΖΑ

για τις λάμπες του Δήμου Κατερίνης

ενώ το θέμα απασχολεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης – “… θα πρέπει να δοθεί στους δημοτικούς συμβούλους πλήρη ενημέρωση για το θέμα …”

 

 

 

 

Έγινε γνωστό, ότι σε λίγο πρόκειται να αρχίσει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την τροποποίηση της 154/2022 απόφασης του ΔΣ “Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου, μεταξύ Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Κατερίνης για την Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Κατερίνης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED” ως προς τον τύπο λαμπτήρων.

Το αντίστοιχο κόστος προβλέπεται να είναι περίπου 5.000.000 €. Μας αφορά το θέμα ως δημότες και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι σε περίπτωση αστοχίας θα επιβαρυνθούμε το τίμημα να καλύψουμε με τα τέλη που πληρώνουμε ένα τεράστιο δάνειο και εγείρονται σοβαρά ερωτήματα.

Φρόντισε η διοίκηση του Δήμου

1. η προμήθεια να είναι στα πλαίσια της τάσης που υλοποιείται και επιδοτείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Υπάρχει τεχνική μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών;

3. Ποιες ανάγκες θέλουμε να καλύψουμε;

4. Ποιες είναι οι επιλογές που προσφέρονται από την αγορά ;

5. Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα υπό προμήθεια υλικά;

6. Ποιά τεχνολογία επιλέγουμε και γιατί;

7. Γιατί αποκλείουμε άλλες;

8. Ο Προϋπολογισμός έγινε με βάση βάση τιμές αναφοράς με αντίστοιχη έρευνα αγοράς;

9. Κύκλος ζωής των υπό προμήθεια υλικών;

10. Συντήρηση και Αποθέματα;

11. Γιατί γίνεται αναφορά μόνο σε λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγή;

12. Η προμήθεια πρέπει θα γίνει με δημόσιο διαγωνισμό και η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με βαθμολογία σε τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που οι ισχύει για ανάλογες προμήθειες από την ΤΑ;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που εγείρονται και οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν τις απαντήσεις και όλη τη σχετική πληροφόρηση για να αποφασίσουν, θετικά ή αρνητικά, για μια τόσο μεγάλη επένδυση. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αναβληθούν οι διαδικασίες και να συνεχιστούν σε άλλο χρόνο αφού προηγηθούν όλα τα παραπάνω.