Τοπογράφο μηχανικό αναζητεί ο δήμαρχος

ως ειδικό συνεργάτη

δείτε τις λεπτομέρειες

 

 

 

 

 

Ειδικό συνεργάτη με την ειδικότητα μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ή ισότιμου αναγνωρισμένου ιδρύματος αναζητεί ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, προκειμένου να βοηθηθεί η αποδεκατισμένη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας…

Η απόφαση του Βαγγέλη Γερολιόλιου δημοσιεύτηκε ήδη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η πρόσληψη θα διαρκέσει ως το τέλος της παρούσας δημαρχιακής θητείας και στην γνωστοποίηση αυτή περιγράφονται τα προσόντα και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων για την θέση. Για την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να την συνοδεύουν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο επτά ημερολογιακών ημερών μετά την επομένη της δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον Τύπο… οπότε μόνο από τις υπηρεσίες του Δήμου θα ενημερωθείτε για το αν η περίοδος αυτή έχει ήδη λήξει ή διαρκεί ακόμα…

 

 

eid syn ΨΡΔΘΩ9Δ-ΩΗΘ