Έργα στην εθνική

και αλλαγές στην κυκλοφορία

στην Πιερία

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Χρονική μετάθεση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην Πιερία

 

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, ανακοινώνεται η χρονική μετάθεση κατά μία μέρα, των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία, που έχουν προγραμματιστεί λόγω εργασιών αναβάθμισης του φωτισμού σε σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου. (Σχετικό το από 14 Νοεμβρίου 2023 Δελτίο Τύπου)

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες ως εξής:

  • Από την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 έως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα (400 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού (377 χιλιόμετρο), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού (377 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα (400 χιλιόμετρο), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

 

 

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην Πιερία

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης του φωτισμού, σε σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 έως την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα (400 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού (377 χιλιόμετρο), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στη συνέχεια, από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού (377 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα (400 χιλιόμετρο), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

 

 

                                                                 3 Νοεμβρίου 2023

Οδική ασφάλεια στην πράξη

Το τμήμα Γυρτώνης-Συκουρίου αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία
θέτοντας νέα πρότυπα επίπεδα ελέγχου των οδικών υποδομών της χώρας

 

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. πρωτοπορεί και θέτει υψηλά τον πήχη για την ασφάλεια των Υποδομών στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκτεταμένους και διαρκείς ελέγχους στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Συκουρίου έως Α/Κ Γυρτώνης, το οποίο είχε πλημμυρίσει κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Danielπου έπληξε όλη τη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο.

Τέτοιοι εκτενείς έλεγχοι υποδομής και μάλιστα σε τόσο μεγάλη κλίμακα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δύνανται να αποτελέσουν ένα νέο πρότυπο για τον έλεγχο των υποδομών στη χώρα.

Ο αυτοκινητόδρομος όχι απλώς αντιμετώπισε την πρωτόγνωρη αυτή θεομηνία, αλλά απέδειξε την ποιότητα των υποδομών του και την προσαρμοστικότητά του σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η επαναφορά του αυτοκινητόδρομου σε κυκλοφορία υπό συνθήκες ασφάλειας στο τμήμα ΑΚ Γυρτώνης – ΑΚ Συκουρίου πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις με τη διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων, οι οποίοι ενδεικτικά περιλάμβαναν:

  • Οπτικούς ελέγχους αρτιότητας & λειτουργικότητας των διαφόρων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου, όπως στο οδόστρωμα, στα επιχώματα, στα τεχνικά έργα (οχετοί, τοιχία αντιστήριξης, διαβάσεις), στηθαία, γέφυρες σήμανσης κοκ
  • Ελέγχους ολισθηρότητας (με τις συσκευές British Pendulum και Micro Griptester)
  • Ελέγχους ομαλότητας (με ειδικό όχημα φέρον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό)
  • Ελέγχους φέρουσας ικανότητας οδοστρώματος (με τη δοκιμή της δοκού Benkelman)
  • Γεωτεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν με γεωτρήσεις σε όλο το υπό εξέταση τμήμα σε διάφορες θέσεις της οδού, με σκοπό τον προσδιορισμό της ευστάθειας του συνόλου της οδού (δηλαδή οδόστρωμα + επίχωμα + έδαφος έδρασης της οδού).

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών δόθηκε στη δεξιά πλευρά της οδού η οποία θεωρήθηκε ως δυσμενέστερη από πλευράς φορτίσεων, αλλά και επιβάρυνσης από τα πλημμυρικά ύδατα, λόγω της άμεσης γειτνίασης με αυτά.

Σκοπός όλων αυτών των ελέγχων ήταν η απόδοση της οδού σε πλήρη κυκλοφορία σήμερα με μόνο γνώμονα τη μέγιστη ασφάλεια των οδηγών.