Θεοδωρίδου και Μυλόπουλος

σήμερα, στην Κατερίνη

υποψήφιοι ευρωβουλευτές της Νέας Αριστεράς